Veldwijk Open Toernooireglement

TC Park Veldwijk Open 2018

Reglement & Toernooibepalingen

 1. De vereniging TC Park Veldwijk organiseert van 16-07-2018 t/m 22-07-2018 het door de KNLTB goedgekeurde toernooi “Veldwijk Open 2018”. In dit toernooi worden de rubrieken gespeeld, zoals vermeld op toernooi.nl. Deelnemers kunnen maximaal voor twee rubrieken inschrijven. Indien er in een rubriek geen categoriespelers (of dubbels waarvan tenminste een speler categoriespeler is) hebben ingeschreven, kunnen er categorieën worden samengevoegd (art. 52 lid 1b).
 2. Het maximum totaal aantal partijen is vastgesteld op 300 (driehonderd). Bij over inschrijving geldt de volgorde van binnenkomst. Bij minder dan 30 (dertig) partijen kan de toernooileiding besluiten dat het toernooi niet doorgaat.
 3. De inschrijving voor het toernooi sluit op zondag 08-07-2018, 15:00 uur. Inschrijving is mogelijk via de toernooiplanner op toernooi.nl.
 4. Het inschrijfgeld voor het enkelspel bedraagt € 10 en voor het dubbelspel € 11 per persoon per rubriek. Inschrijvers gaan akkoord dat het inschrijfgeld voor elke rubriek waarvoor zij hebben ingeschreven, per automatische incasso wordt geïnd, onafhankelijk van het deelnemen. Bij niet-toelating wordt het betaalde inschrijfgeld voor 18-07-2018 teruggestort.
 5. De wedstrijden vangen door de week om 18.00 uur aan. Na 22:30 uur zullen er geen wedstrijden meer aanvangen. In het weekeinde beginnen de wedstrijden om 09:00 uur. Er wordt gespeeld op 7 verlichte banen (waarvan 5 gravel en 2 kunststofbanen) op het tennispark TC Park Veldwijk, Kuipersdijk 32 te Hengelo.
 6. Wedstrijdsysteem: afvalsysteem of poulesysteem; kan per categorie verschillen afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Indien er moet worden uitgeweken naar de Tennishal Veldwijk, kunnen er mogelijk verkorte sets worden gespeeld.
 7. Tot aan de halve finales wordt een derde set gespeeld als wedstrijdtiebreak (super tiebreak), vanaf de halve finales wordt een volledige derde set gespeeld.
 8. Er worden per rubriek minimaal twee prijzen beschikbaar gesteld.
 9. Indien bij inschrijving geen verhindering is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te zijn. Indien van toepassing: als kenbaar is gemaakt dat de deelnemer beschikbaar is voor het voorweekeinde van dit toernooi, kan de deelnemer deze beschikbaarheid alleen herroepen als hij aantoonbaar verplichtingen heeft in een goedgekeurd toernooi in de voorafgaande toernooiweek.
 10. Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op kunstgras en tijdens de wedstrijd gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding.
 11. Bij slechte weersomstandigheden zal worden uitgeweken naar Tennishal Veldwijk (Pruisische Veldweg), binnen schoenen zijn dan verplicht. 
 12. Deelnemers ontvangen alleen voor hun eerste te spelen partij een oproep via e-mail en/of SMS. Deze oproep wordt uiterlijk verzonden op vrijdag  13-07-2018. Bij niet-toelating ontvangt een deelnemer bericht voor 13-07-2018. Indien de deelnemer niet tijdig voor de eerste partij bericht heeft ontvangen, dient de deelnemer zelf contact op te nemen met de wedstrijdleiding.
 13. Een deelnemer is verplicht tenminste 15 minuten (vijftien minuten) voor de geplande aanvang van zijn partij aanwezig te zijn en zich te melden bij de toernooileiding; als je nog een 2e partij moet spelen en tussentijds even het park wilt verlaten, dan dien je je ook af te melden en bij terugkomst weer opnieuw aan te melden.
 14. M.b.t. het inspelen voor de wedstrijd, geldt de gebruikelijke inspeeltijd van maximaal 5 minuten; tijdens het toernooi zal daarop worden toegezien en waar nodig, handelend opgetreden.
 15. De deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige ledenpas van de KNLTB en deze desgewenst vóór het spelen van hun eerste partij ter identificatie aan de toernooileiding kunnen overhandigen.
 16. Elke inschrijving kan worden geweigerd. De betrokkene zal door de toernooileiding op de hoogte gesteld worden van de gronden van de weigering.
 17. In het geval waarin deze bepalingen en het Toernooireglement 2018 niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

Verhinderingen

 • Maximaal 3 blokken; op zaterdag maximaal 1 blok; op finale zondag géén verhinderingen;
 • Tijdens het toernooi kunnen geen verhinderingen worden opgegeven;
 • Verhinderingen dienen overeen te komen met de dubbelpartner;
 • Met verhinderingen wordt waar mogelijk zoveel mogelijk rekening gehouden;

Blokindeling

 • Door de week: Een blok geldt van 18.00 tot 20.00 uur, het 2e blok is van 20.00 tot 22.00 uur;
 • In het weekend: Een blok geldt van 09.00 tot 13.00 uur, het 2e blok van 13.00 tot 18.00 uur, het 3e blok van 18.00 tot 22.00 uur;

LET OP: INDIEN NODIG WORDT ER OP ZATERDAG EN ZONDAG IN HET VOORWEEKEND OOK GESPEELD!

Mocht u in dat weekend (of delen ervan) niet beschikbaar zijn, dan wordt u verzocht dat als verhindering op te geven.
Inschrijving in meerdere toernooien tegelijk wordt minimaal bestraft met uitsluiting van beide toernooien.

Tijdens het toernooi kan er voor consumpties alleen betaald worden met munten. Deze munten kunnen gekocht worden bij de toernooileiding en kan alleen contant.

Bondsgedelegeerde: Jan van der Beek
Toernooileider: Peter Blankestijn