Veldwijk open gestopt

Wegens overlijden van een deelnemer tijdens de wedstrijd hebben we uit respect besloten om het toernooi te stoppen.

We wensen de familie en andere betrokkenen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
TC Park Veldwijk