Corona update: Club sluit t/m 6 april

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ook scholen, horeca en sportclubs moeten dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen gaan in vanaf vandaag (15 maart) 18.00 uur en gelden t/m 6 april.

De KNLTB roept daarom alle tennisverenigingen op om alle activiteiten te staken en alle tennisparken en clubhuizen te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij tennissen.

TC Park Veldwijk geeft gehoor aan de oproep van KNLTB, net als andere clubs in Hengelo, dus zal vanaf nu tot nader order t/m 6 april helaas gesloten zijn. 

Lees hier het hele bericht van KNLTB met tevens de status rondom de voorjaarscompetitie

Onderhoud baan 4&5 gestart

Het gravelonderhoud voor seizoen 2020 is inmiddels weer gestart. Afgelopen weekend heeft een groep vrijwilligers tientallen kruiwagens gravel afgevoerd. Deze week zal begonnen worden met het aanbrengen van een nieuwe laag gravel

Algemene Ledenvergadering 27 februari

Onze leden heten wij van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering donderdag 27 februari 2020 om 19.30 uur in ons Paviljoen.

Agenda:
1.  Opening
2.  Terugblik over de afgelopen periode
3.  Goedkeuring notulen ALV 28-02-2018: Notulen ALV 28-02-2019
4.  Verslag penningmeester
5.  Verslag kascommissie
6.  Vaststelling contributie
7.  Verkiezing bestuur & commissies
Greto Plaggenborg (algemene zaken) en Roy Nijenkamp (voorzitter) zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Er hebben zich inmiddels twee nieuwe bestuurskandidaten bij het bestuur gemeld

8.  Rondvraag
9.  Sluiting

Kunstbanen weer gereed

Tijdens groot onderhoud zijn vorige week de nodige boomwortels onder de mat verwijderd. Nadien waren de banen alweer bespeelbaar, maar nog wel een regenbui nodig voor het goed inborstelen van het zand nodig. Zodoende waren we een keer blij met wat regenachtige dagen.