Openingstoernooi & status gravelbanen

De gravelbanen liggen er nog maar net uit. Maar met het mooie weer zijn onze vrijwilligers al druk in de weer met het gravelonderhoud, om ze over een aantal weken weer bruikbaar te hebben.

Op zondag 24 maart vanaf 11:00 willen we het nieuwe gravelseizoen samen openen met een informeel onderling toernooi. Al onze leden zijn welkom en ter plekke zullen dubbelpartijen worden ingedeeld.

Meer info zal nog volgen, maar zet het vast in je agenda!

Algemene ledenvergadering

Onze leden heten wij van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering donderdag 28 februari 2019 om 19.30 uur in ons Paviljoen.

Agenda:
1.  Opening
2.  Terugblik over de afgelopen periode
3.  Goedkeuring notulen ALV 28-03-2018 
4.  Verslag penningmeester
5.  Verslag kascommissie
6.  Vaststelling contributie
7.  Verkiezing bestuur & commissies
Voor een soepele overdracht/verkiezing volgend jaar, zoeken we dit jaar alvast versterking voor het bestuur. Kandidaten/ge├»nteresseerden verzoeken we vooraf contact op te nemen met het bestuur.

8.  Rondvraag
9.  Sluiting