Algemene ledenvergadering

Onze leden heten wij van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering donderdag 28 februari 2019 om 19.30 uur in ons Paviljoen.

Agenda:
1.  Opening
2.  Terugblik over de afgelopen periode
3.  Goedkeuring notulen ALV 28-03-2018 
4.  Verslag penningmeester
5.  Verslag kascommissie
6.  Vaststelling contributie
7.  Verkiezing bestuur & commissies
Voor een soepele overdracht/verkiezing volgend jaar, zoeken we dit jaar alvast versterking voor het bestuur. Kandidaten/geïnteresseerden verzoeken we vooraf contact op te nemen met het bestuur.

8.  Rondvraag
9.  Sluiting