Algemene ledenvergadering 2 maart

Onze leden heten wij van harte welkom op de Algemene ledenvergadering 02 maart 2017 om 19.30 uur in ons Paviljoen.

Agenda:
1.  Opening
2.  Terugblik over de afgelopen periode
3.  Goedkeuring notulen ALV 13-10-2016
4.  Verslag kascommissie
5.  Verslag penningmeester
6.  Toekomstvisie
7.  Vaststelling contributie
8.  Verkiezing bestuur en commissie(s)
9.  Rondvraag
10. Sluiting

De kunstbanen zijn weer open

Door de sneeuwlaag en vervolgens opdooi zijn de kunstbanen helaas een aantal weken onbespeelbaar geweest. Vanochtend is er groot onderhoud gepleegd door Jan, Han en Greto om de banen weer glad te trekken en vrij te kunnen geven. De banen liggen er weer top-fit bij, heren dank en de leden veel speelplezier!

2017: TC Park Veldwijk is terug!

We kunnen terugkijken op een erg succesvol 2016. De omgeving is door Gemeente Hengelo vernieuwd, ons eigen park en accommodatie aangepakt door de vrijwilligers, er zijn 2 kunstbanen aangelegd, een groot aantal nieuwe leden en een nieuw bestuur. Het komende jaar zal de club verder tot bloei  gebracht worden en op de kaart gezet.

Op de geslaagde nieuwjaarsreceptie 2017 is de naamswijziging van FC Twente-Tennis naar TC Park Veldwijk officieel afgerond met de ondertekening van de akte tot statutenwijziging. Symbolisch is hierna een vlag met het nieuwe logo gehesen.

Kortom TC Park Veldwijk is terug!

Netten gravelbanen & winterschoonmaak

De netten van de gravelbanen zijn inmiddels verwijderd, maar gedurende de winter blijven de kunstbanen wel bespeelbaar (zolang er geen sneeuw op ligt).

Vrijdagmiddag is er door zo’n 20 vrijwilligers flink wat werk verzet! Van het schoonmaken bankjes, paviljoen en opruimen berging tot het verwijderen van het vele blad op en rondom de tennisbanen. Het was een gezellige en productieve middag, met tussendoor gluhwein en na afloop een welverdiende lekkere maaltijd.

Alle vrijwilligers nogmaals hartelijk dank!

Dinsdagmiddag 20 dec om 13:00 gaat een deel nog een paar uurtjes aan de slag om o.a. de rest van het blad te verwijderen. Uiteraard is iedere hulp erg welkom!